עזה פזיזה – עזים וחיוכים

עזה פזיזה - לראות עזים מחייכות . מחלבה טעימה במיוחד