משתכשכים בתל אפק

תל אפק ומצודת אנטיפטרוס- מקום מושלם לפיקניק במרכז הארץ- שכשוכיות ואררכיאולוגיה