יום מעיינות – עין ערן,עין ספיר ועין טייסים

ביקור בכמה מעיינות באזור ירושלים - עין טייסים,עין ספיר ועין ערן